KAIVOSMITTAUKSET Maastokartoitukset, Kairareikien paikkatietomittaukset, Linjoitustyöt, Tunnelimittaukset, Louhintamittaukset sekä Massamääritykset
MUUT MITTAUKSET Rakennusmittaukset, Tie- ja maarakennusmittaukset, Teollisuusmittaukset, Saneerausmittaukset, Tarkemittaukset, Painumatarkkailu, Kaapelikartoitukset, Maastomallit, Maa-ainesten ottosuunnitelmat, 3D-laserkeilaukset sekä turveauma mittaukset

PAIKKATIETORATKAISUT Paikkatietoaineiston keruu, käsittely ja ylläpito. Maastomallit sekä koneohjausmallit.

KALUSTO Kalustossamme on laajasti Trimblen R10 ja R8 GPS mittareita sekä S6 ja S5 Takymetrejä;.
Kalustostamme löytyy myös Riegelin VZ-400 laserkeilain.